Kvalitet och miljö

Som ett av de första företagen i Dals-Eds kommun satsade Swedal i slutet av 90-talet på en kvalitets- och miljöcertifiering.
Något som gett trygghet, ordning och reda såväl för Swedal som för dess kunder.  

Kvalitetspolicy

Swedals framgång beror på vår förmåga att tillverka produkter som möter våra kunders behov och förväntningar samt myndighetskrav.

All personal skall jobba med ständiga förbättringar och delta i utvecklingen av vårt företag.
ISO 9001 48ISO 9001 48
ISO 9001 48

Miljöpolicy 

​​​​​​​Swedal är ett tillverkande företag som i huvudsak arbetar inom områdena svets, plåtbearbetning och ytbeläggning.
Vi skall kännetecknas av att vara ett miljömedvetet företag som arbetar mot minsta möjliga miljöpåverkan, samt skydda miljön.
Vi ser det naturligt att alltid försöka förebygga föroreningar och att följa de lagar, föreskrifter och bindande krav som företaget berörs av.
 
De anställda på Swedal skall vara medvetna om företagets miljöpåverkan för att kunna arbeta med ständiga förbättringar.
 
Swedal avser att inom miljöområdet kontinuerligt skapa förutsättningar för kompetenshöjning hos personalen.
ISO 14001 48ISO 14001 48
ISO 14001 48