Kvalitet och miljö

Kvalitet- & miljöpolicy 

​​​​​​​Swedal är ett tillverkande företag som i huvudsak arbetar inom områdena svets, plåtbearbetning och ytbeläggning.
​​​​​​​
Swedals framgång beror på vår förmåga att tillverka produkter som möter våra kunders behov och förväntningar samt myndighetskrav.
Vi skall kännetecknas av att vara ett miljömedvetet företag som arbetar mot minsta möjliga miljöpåverkan, samt skydda miljön.
Vi ser det naturligt att alltid försöka förebygga föroreningar och att följa de lagar, föreskrifter och bindande krav som företaget berörs av.
 
De anställda på Swedal skall delta i utvecklingen av miljö- och kavlitetsarbetet på vårt företag.
Dom skall även vara medvetna om företagets miljöpåverkan för att kunna arbeta med ständiga förbättringar.
 
Swedal avser att inom miljöområdet kontinuerligt skapa förutsättningar för kompetenshöjning hos personalen.

Swedals ISO-certifikat från RI.SE löper ut 26 april 2021. Vi har valt att byta miljö & kvalitetssystem till FR2000 och vår förhoppning är att den nya certifieringen skall vara klar under våren/hösten 2021